TOKIKATA®︎ 介绍治疗的商店名单

滋贺县(近畿地区)

在全国范围内提供TOKIKATA ®︎ 治疗的商店名单。
有关治疗的查询,请联系各处理机构。

Camillia atone,。

滋贺县东见市太光寺町1495-25号
 

SUGAMI

电话:080-5317-5218。
联系人: Akiko Isozaki

沙比发型设计作品

滋贺县近江八幡市安土町上藤浦629-3号

SUGAMI

电话:080-3110-3999

收件人:HASHITANI Yuko

Doze hair works

滋贺县森山市森川原町23-32号
 

BIGAMI

电话:077-535-5176

遗迹

滋贺县森山市金森町56-5号

SUGAMI

BIGAMI

电话:077-576-7890

联系人:大石

头发和健康

滋贺县甲贺市水口镇水口村644-23号
 

SUGAMI

BIGAMI

电话:0748-65-3333

收件人:FUJII Akihiro

DE OJAL.

滋贺县犬上郡丰里下田83-2号

SUGAMI

BIGAMI

Tel.080-6608-7464

FIVE发型精品店

日本滋贺县大津市马场2-11-10,2楼。

BIGAMI

电话:077-526-1559

收件人:NISHIDA / TSUJIMOTO / IKEDA / HINANO

发型设计 Kizuna

日本滋贺县草津市野村 4-10-16 号

SUGAMI

BIGAMI

电话:077-565-6755。

联系人:Madoka Hayashi

 FOURHAUS+n

日本滋贺县草津市野地 1-5-15 Amenity Minami Kusatsu 1F

SUGAMI

BIGAMI

电话:077-569-5595

联系人: Masahito Tabuchi

头发漫游

滋贺县长浜市八幡东 99-1 CEP 大厦 2 层 1 号

SUGAMI

BIGAMI

电话:074-9576-562。

联系人:Oda

產品諮詢

請隨時聯繫Scissor Street公司。

zh_TWChinese (Taiwan)